Pravilnik o povratu novca

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja „manifestroom.com” koji su navedeni unutar Podrška padajućeg izbornika (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga.
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Pritom, korisnik je sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. DESCOL j.d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.Potrošač snosi trošak povrata robe.

Sukladno članku 79. stavku 1. točki 12. Zakona o zaštiti potrošača korisnici nemaju pravo na jednostrani raskid ugovora kojeg s DESCOL  j.d.o.o. sklope vezano za proizvode koji spadaju u sljedeće kategorije:

  • Premium pretplata
  • Program
  • Ebook
  • Konzultacije

s obzirom na to da je u tom slučaju predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta korištenja i kupnjom proizvode iz gore navedenih kategorija, korisnik daje svoju potvrdu da je upoznat s činjenicom da time gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.